AMACIMIZ SİZ MÜŞTERİLERİMİZE DEĞER KATMAKBilişim teknolojilerinin geçirdiği gelişim sürecinin bugün geldiği noktada işletmelerin iş yapış şekillerinde köklü değişikliklere gitmeleri zorunlu olmuştur.
ProBAR kendisini ve müşterilerini Mobil uygulamalar, Entegrasyon uygulamaları ve internet teknolojileri konusunda geliştirerek dünya ticareti ile tam entegrasyonu ve
platform bağımsız bilgi erişimine kendisine hedef seçmiştir.

Değer yaratabilmenin yolunun internet üzerinde işbirliğine, entegrasyona bilgilere, servislere ve uygulamalara zaman ve ortamdan bağımsız erişime yönelik bir çaba ortaya koymaktan geçtiği günümüz e-iş dünyasında, bu amacı gerçekleştirebilmek için işletmelerin kendi sınırları içerisinde ve işletme sınırları dışarısında esnek süreçler ortaya koyabilmeleri son derece önemlidir. Bu süreçlerin oluşturulmasında maliyetlerin azaltılması, üretim süreçlerinin hızlandırılması ve stok kontrolünün optimizasyonu anlamında başta kurumsal kaynak planlaması olmak üzere belirli uygulamaların önemli rol oynayacağı görülmektedir.

ProBAR mobil teknolojiler alanında ortaya koyduğu çözümler ve sağladığı bilgi birikimi ile günümüz işletmelerinin ihtiyaçlarını en doğru biçimde algılayan ve bu yönde çözümler sunan bir şirket olarak ön plana çıkmaktadır. Hedefi çalıştığı kurumların verimliliğini arttırmak olan ProBAR günümüz iş dünyasında işletmelerin ihtiyaçlarını adresleyen çözümlerini kurumsal danışmanlık ile birleştirerek uçtan uca bir çözümler sunmaktadır. 

Bu gelişme sürecini ve süreç içerisinde oluşan farklı ihtiyaçları önceden belirleyen ProBAR, bu ihtiyaçlar çerçevesinde oluşturduğu çözümler sayesinde işletmelerin en kısa sürede, en az maliyet ve en başarılı biçimde bu değişimi yaşamalarını sağlamaktadır.

ProBAR ortaya koyduğu yenilikçi yaklaşım ve deneyimler sonucunda şekillenen başarısı kanıtlanmış çözümleri ve mobil teknolojşlerin ilk gününden bugüne ortaya koyduğu gelişim ile günümüz işletmelerinin iş dünyasında ihtiyaç duyacağı her türlü çözümü sağlayabilmektedir. İşte bu yüzden kurumsallığı hedef edinmiş olan her firma ProBAR ile çalışmayı tercih etmektedir.

ProBAR ışbirliği, Entegrasyon ve Kolay erişim gibi iş dünyasının yatırımların geri dönüşümünü maksimize etme anlamında değer yaratmasına katkıda bulunarak, işletmelere çalışanları, iş ortakları ve müşterileri ile işbirliği içerisinde başarıya ulaşabilecekleri bir ortam sunar.

İşbirliği — Günümüzde işletmeler, dört duvardan ibaret olmaktan çıkmış, çalışanları, iş ortakları, müşterileri ve çevreleri ile bir bütün haline gelmişlerdir. ProBAR, Mobil ve diğer iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajları kullanarak işletmelerin sınırlarını ortadan kaldıracak, ürün ve hizmetlerin ihtiyaç duyulan her noktada yayılımını temin edecek çözümleri ortaya koymaktadır.

Entegrasyon — Elektronik iş felsefesinin temellerinden biri olan entegrasyonun bugün geldiği noktada kişilerin, bilginin ve iş süreçlerinin gerek işletmenin kendi sınırları içerisinde gerekse organizasyonlar arasında en üst seviyede entegre edilmesi büyük önem taşımaktadır. ProBAR oluşturduğu çözümler ile ve bu çözümlerin sahip olduğu yapısal özelliklerin sağladığı esneklik ve ölçeklenebilirlik avantajları sayesinde günümüz işletmelerinin entegrasyon ihtiyacına cevap vermektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.